K K Balaram Associates Team

Adv Babu K

Adv Hareesh M R

Adv Ranjini K

Adv Vidya Anand KAdv Joju K

Adv Shaheena K M

Adv Santhosh Kumar P

Adv Thushara KOur back office team

Remavathi T N

Rojisha K

Reeshna C M

Suresh